Allemaal kennen we onzekere momenten, verdrietige ervaringen en lastige uitdagingen in het leven. Meestal delen we die niet zo makkelijk en snel met anderen. Hierdoor hebben we vaak het gevoel dat we de enige zijn die dit meemaakt. Dat we alles zelf moeten oplossen en er alleen voor staan. Hoe fijn is het dan dat er een groep is waar je terecht kunt? Waar je van op aan kunt en waar je je gedragen weet? Waar je in vertrouwen kunt delen & helen en waar je kunt werken aan jouw (persoonlijke) ontwikkeling? Dat kan in de krachtcirkel!

Ik wil mij steeds verstoppen
En niets van mezelf delen
Maar als er niets mag zijn van mij
Hoe kan er dan iets helen?

E. Touw

Neem je open en met vertrouwen deel aan de cirkel, dan kun je heel mooie en waardevolle dingen ervaren in de krachtcirkel. Denk aan meer liefde en verbinding, maar ook aan inzicht in jouw eigen kern. Je kunt ontdekken waarom je bent zoals je bent en doet zoals je doet en er ontstaat ruimte om na te denken of en hoe je je leven eventueel wilt veranderen. Je kunt je laten inspireren voor een eventuele volgende stap. De krachtcirkel kan dus veel teweegbrengen.

Wat is een krachtcirkel?

Letterlijk is de krachtcirkel een groep mensen die in een cirkel zitten en vertellen en luisteren. En tegelijkertijd is het veel meer dan dat. Het is een verbindende bijeenkomst met vertrouwen, openheid en oordeelloosheid als basis. Samen creëren we een warme en veilige bedding waarin iedereen de ruimte krijgt om in volledig vertrouwen haar/zijn verhaal, vraagstuk, dilemma, ervaring of inzicht te delen en te helen.

Met de mensen om je heen kun je alles in vertrouwen delen. We luisteren zonder oordeel. En we luisteren echt. We nemen de tijd om te horen wat jij te zeggen hebt. En soms vragen we vanuit oprechte interesse nog even door. 
We komen niet met ons eigen verhaal, maar wachten totdat we zelf aan de beurt zijn. En wat we gehoord hebben vertellen we niet door. Wat in de groep gedeeld wordt, blijft in de groep. We vertellen en horen in vertrouwen.

Wat brengt de krachtcirkel? 

Complete ontspanning

In de krachtcirkel ben je even helemaal weg van alle hedendaagse activiteiten en patronen. Tijdens de bijeenkomst kun je al je zorgen even helemaal vergeten en compleet ontspannen. Alle rollen die je normaal in je dagelijks leven vervult, doen er op dat moment niet toe. Die mag je helemaal loslaten. 

Innerlijke rust

Je gaat voelen en ervaren dat je welkom bent. In de cirkel mag je (leren) geven en ontvangen. Jezelf (beter) leren kennen en helemaal jezelf zijn. Je bent helemaal vrij in wat je voelt en denkt. Je kunt je helemaal laten zien en horen. Hierdoor ga je innerlijke rust ervaren. 

Verbinding

Een ander groot voordeel is dat je jezelf echt liefdevol verbonden voelt met de andere deelnemers. Je bouwt een band op. Door het delen van je verhaal en het horen van de verhalen van anderen ontstaat er een verbondenheid.

Delen

Daarnaast ontdek je dat je meestal helemaal niet alleen staat. Anderen hebben het ook meegemaakt, of kennen een soortgelijke ervaring of worsteling. Je vindt herkenning en erkenning. Door jouw verhaal te delen en die van anderen te horen voel je je gedragen en geïnspireerd. Dit kan tot nieuwe inzichten, perspectieven en ervaringen leiden. 

Kwetsbaarheid

De cirkel biedt je de gelegenheid om (te leren) je kwetsbaar op te stellen. Om op jezelf en anderen te reflecteren en met en van elkaar te leren. De deelnemers zijn niet altijd bekenden van je. Hierdoor voel je je vaak vrijer om persoonlijke, diepere onderwerpen, ervaringen en vraagstukken te delen.

Meer zelfbewustzijn

Op een laagdrempelige manier biedt de cirkel je een extra dimensie voor jouw persoonlijke ontwikkeling en zelfontdekking. Want juist in contact met anderen ga je jezelf (beter) leren kennen. Je ontwikkelt meer zelfbewustzijn en gaat je eigen gedragspatronen (h)erkennen.

Aanmoediging

In de krachtcirkel kun je je eigen kracht en potentieel ontdekken en ontwikkelen. Het is een omgeving waarin je wordt aangemoedigd om je eigen doelen te stellen en na te streven.

Steun en inspiratie

Ook ga je ervaren dat je de uitdagingen in je leven niet alleen hoeft aan te gaan. Je kunt leren van en door de andere deelnemers. Hierdoor voel je je gesteund en geïnspireerd.

Leven vanuit jezelf

De cirkel geeft je kracht, inspiratie en vertrouwen om je eigen weg te gaan en (steeds meer) vanuit jezelf te gaan leven.

Netwerk

Naast het delen en helen in de cirkel, kun je elkaar ook buiten de cirkel ondersteunen. Zo bouw je een netwerk op waar je altijd op kunt bouwen.

Go with the choice that scares you the most,
because that’s the one that’s going to help you grow.

Voor wie is de krachtcirkel?

De krachtcirkel is interessant voor jou als je:

 • jezelf wil ontdekken en (beter) kennen en begrijpen
 • jezelf wil ontwikkelen
 • graag een diepe(re) verbondenheid met jezelf wil
 • echt helemaal jezelf wilt (leren) kunnen zijn
 • plek/ruimte wil (leren) innemen
 • behoefte hebt aan minder stress in je leven en (beter) wil leren ontspannen
 • meer zekerheid en zelfvertrouwen in je leven wil ervaren
 • bereid bent tot zelfonderzoek en zelfreflectie en dingen van jezelf te ontdekken die je (onbewust) lang verborgen hebt gehouden (innerlijk werk)
 • merkt dat je tegen dingen aanloopt en wilt leren dit te doorbreken of loslaten (trauma’s, patronen, emotionele ballast, negatieve emoties)
 • meer verbinding met anderen wil krijgen
 • voelt dat het tijd is om stil te staan bij de richting van je leven
 • je graag meer verbonden wilt voelen
 • nieuwe inzichten wilt krijgen
 • eens wilt meemaken hoe het is om onderdeel van een cirkel te zijn
 • benieuwd bent naar de helende werking op emotioneel vlak van een cirkel

Praktisch

Wat kun je verwachten? 

Maandelijks komen we met maximaal 8 deelnemers samen. 
We openen de cirkel met een welkomrondje om vervolgens aan de hand van een thema de diepte in te gaan.
Thema’s zijn bijvoorbeeld ontmoetingen, verbondenheid, geven & ontvangen, symbolen & signalen, kwetsbaarheid, veerkracht, harmonie, etc.

Het thema kan op diverse manieren ingeleid worden, bijvoorbeeld met een stukje tekst, gedicht, lied, filmpje, etc. 
Vervolgens delen we om de beurt wat het thema voor jou betekent, met je doet, in je oproept, welke ervaring(en) je erover wilt delen, etc. Wat je er ook over wilt inbrengen, alles is goed, alles mag er zijn. Soms doen we ook een oefening of een mini workshop om het thema te verkennen.

Waar

Techumerpleats, Gezondheidscentrum Zuidlanden
Molkenkelder 2
8941 AJ  Leeuwarden (Techum)

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden: info@colindamans.nl

Vragen of meer informatie: Neem gerust contact met mij op. Bel of stuur app naar 06 4329 8339 of stuur een mail (info@colindamans.nl)