De DISC- en Drijfverenanalyses bieden de mogelijkheid om jezelf (en ook anderen) beter te begrijpen. Ze geven inzicht in welk gedrag je laat zien (dus wat je doet), je intrinsieke motivatie (dus waarom je in beweging komt), hoe je communiceert en waarom op die manier, je kwaliteiten en mogelijke valkuilen en ontwikkelpunten.

Door de DISC- en Drijfverenanalyses kun je beter aansluiten op persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen of verminderen, verschillen in anderen beter waarderen en bouwen aan onderling vertrouwen. Je kunt het inzetten om jezelf te ontwikkelen, je relatie(s) te verbeteren en zelfs voor het vinden van een passende werkomgeving.

Kortom, veelzijdig en waardevol dus! 

DISC Analyse

DISC is een manier om een persoonlijkheidsanalyse te maken en daarmee gedrag in kaart te brengen. Een DISC analyse geeft inzicht in welk gedrag je laat zien in verschillende omstandigheden, je krijgt zicht op je eigen persoonlijkheidsstijl. Ook het gedrag van anderen ga je herkennen en begrijpen. Door handvatten en tips die je aanvullend krijgt, leer je (beter) op gedrag in te spelen.

De kracht van DISC zit hem in de eenvoud, zonder af te doen aan de complexiteit van mensen. DISC wordt wereldwijd gebruikt. Gedragskenmerken worden in vier persoonlijkheidsstijlen gegroepeerd. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.

Vier persoonlijkheidsstijlen

DISC staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. De analyse laat zien wat je in elk van deze stijlen in je gedrag laat zien en wat dit in contact met een ander kan betekenen. Bijvoorbeeld:
Typerend voor mensen met een hoge

D-stijl:

 • stellen zich onafhankelijk op
 • zijn besluitvaardig en doelgericht
 • zijn gericht op resultaten en uitdagingen
 • gaan confrontaties niet uit de weg

I-stijl:

 • praten graag
 • zijn enthousiast en optimistisch
 • kennen veel mensen en maken makkelijk contact
 • staan graag in het middelpunt van de belangstelling

S-stijl:

 • zorgen ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft
 • maken graag zaken af
 • brengen harmonie en stabiliteit in een groep/team
 • werken graag samen/in teamverband

C-stijl:

 • zijn grondig en nauwgezet met details
 • houden zich graag aan de regels
 • volgen de procedures of schrijven ze zelf
 • zijn diplomatiek in de omgang en zijn analytisch denkers

Uiteraard past niemand in slechts één hokje, iedereen heeft alle vier de stijlen in zich, maar in verschillende intensiteit. Dat maakt iedereen uniek, met een eigen persoonlijkheidsstructuur. 

Werken met DISC

Het werken met DISC begint altijd met het maken van het eigen DISC persoonlijkheidsprofiel. Hiervoor vul je online een vragenlijst in. Dit duurt ongeveer een half uur. Belangrijk hierbij is dat het geen test is in het kader van goed / fout en dat er geen slechte profielen zijn. 

De uitkomst is gebaseerd op je eigen persoonlijke waarneming. Op basis van de gegeven antwoorden wordt een persoonlijk rapport met je DISC persoonlijkheidsprofiel opgemaakt. Dit rapport wordt vervolgens besproken om meer inzicht te krijgen. Indien gewenst kan dit bespreken ook online.

Drijfverenanalyse

Aanvullend op DISC is het ook mogelijk een drijfverenanalyse te maken. Zoals gezegd, DISC gaat over gedrag. Gedrag is een stijl die je hanteert om de dingen die je leuk en belangrijk vindt voor elkaar te krijgen. Het gaat dus over wat en hoe je doet. 

Een analyse van drijfveren geeft inzicht in wat je motiveert, wat maakt óf en waarom je in actie komt. Waarom je bepaalde dingen juist wel of juist niet doet. Met de drijfverenanalyse kun je de voor jou meest belangrijk persoonlijke, innerlijke motivatoren in kaart brengen. Ze geven ook antwoord op vragen als ‘waar krijg ik energie van en waarvan niet’. Drijfveren zijn de belangrijkste factor voor het ervaren van plezier, energie en een voldaan gevoel.

Zeven drijfveren

De analyse meet zeven dimensies van drijfveren, dit zijn:

 • Esthetische – het streven naar balans, harmonie, zelfrealisatie en vorm
 • Zakelijke (Economische)  – het streven naar geld, praktische resultaten en opbrengsten
 • Individualistische – het streven naar onafhankelijkheid en een unieke identiteit
 • Politieke (Power) – het streven naar invloed, controle en verantwoordelijkheden
 • Sociale – het streven om anderen te helpen
 • Ideële (Traditionele) – het streven naar orde, regelmaat en structuur
 • Intellectuele – het streven naar kennis, leren en de waarheid

Ook voor de drijfveren geldt dat iedereen alle eigenschappen in zich heeft. De combinatie en intensiteit ervan vormen de eigen persoonlijkheid. 

Werken met drijfveren

Het opstellen van een drijfverenanalyse begint met het invullen van een online vragenlijst. Dit duurt ongeveer een half uur. Hierbij geldt dat er geen goede en/of foute antwoorden zijn en er zijn geen slechte uitkomsten. 

De uitkomst is gebaseerd op jouw eigen waarneming. Op basis van de gegeven antwoorden wordt een persoonlijk rapport van jouw drijfveren opgemaakt. Dit rapport bespreken we om meer inzicht te krijgen. Indien gewenst kan dit ook online.

Benieuwd naar jouw DISC- en Drijfverenanalyses?

Wil je jij jezelf beter leren kennen en spreken de DISC- en Drijfveren jou aan? Ben je benieuwd naar jouw profielen? Ben je benieuwd naar jouw basis- en responsstijl en of er mogelijk een disbalans is? Wil je weten wat jou drijft?
Als je aan de slag wilt met de DISC- en drijfverenanalyses, dan zijn er verschillende mogelijkheden. 

Basic

Losse DISC- en of Drijfverenanalyse
Ga je graag zelf aan de slag, dan kun je voor deze optie kiezen. Na je aanmelding ontvang je een link voor het invullen van (een van) de vragenlijst(en). Aansluitend krijg je de rapportage(s) per mail toegestuurd. Hier kun je zelf je aandachtspunten uithalen.

Uitgebreid

DISC- en/of Drijfverenanalyse inclusief bespreken rapportages (sessie van 1,5 uur)
Hiermee kies je voor een (of beide) analyse(s) en ontvang je (per analyse) een uitgebreide rapportage. De rapportage(s) bespreken we samen in een sessie van 1,5 uur. Jouw vragen en opmerkingen naar aanleiding van de analyses staan hierin centraal. Daarnaast kijken we naar je kwaliteiten, mogelijke valkuilen en ontwikkelpunten.
Na aanmelden ontvang je een link voor het invullen van (een van) de vragenlijst(en) en plannen we een afspraak. De rapportage(s) krijg je per mail toegestuurd en neem je mee naar de afspraak.

Compleet

DISC- en Drijfveren Coachtraject
Wil je zoveel mogelijk halen uit jouw DISC- en drijfverenanalyes? Kies dan voor een compleet coachtraject met de analyses als uitgangspunt. Dit omvat de beide analyses met rapportages, een nabespreking van 1,5 uur, aangevuld met 4 coachsessies van 1,5 uur en een eindgesprek van 1 uur. De rapportages, jouw vragen en opmerkingen naar aanleiding van de analyses en de ontwikkelbehoefte(s) die uit de analyses naar voren komen vormen de basis voor de coachsessies. In het eindgesprek is er ruimte voor eventuele laatste aandachtspuntjes, evalueren we het traject en bekijken we wat het traject je gebracht heeft.

Tip

Zoals gezegd, de DISC-analyse richt zich voornamelijk op communicatiestijlen en voorkeuren in interactie met anderen (je gedrag), de Drijfveren-analyse op de onderliggende motivaties en waarden die het gedrag bepalen (je waarom). Je kunt de analyses los van elkaar maken. Voor een completer beeld van je gedrag en motivaties is het nuttiger om beide analyses te combineren. 

Meer informatie of aanmelden?

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de DISC- en Drijfverenanalyses of wil je je aanmelden?
Neem dan contact met mij op via telefoonnummer 06 4329 8339, of per mail info@colindamans.nl.