In de krant!

En dan sta je ineens op de voorpagina van een krant! Een bijzondere ervaring hoor, je eigen gezicht zo te […]

Gelukkig nieuwjaar!

We zijn alweer een paar dagen onderweg in het nieuwe jaar. In dit nieuwe jaar wens ik je toe dat je […]

Het lijkt alsof er niets aan de hand is

Emotionele verwaarlozing. Het klinkt zwaar, het klinkt groots, dramatisch en heftig. En voor een kind (maar ook een volwassene) die […]

Herken het ontstaan van emotionele verwaarlozing en werk aan je herstel

Hoe ontstaat emotionele verwaarlozing?

Herken hoe emotionele verwaarlozing ontstaat en werk aan je herstel.

De kracht en waarde van boeken

Over de kracht en waarde van boeken. Waarom ze belangrijk zijn en wat ze kunnen bieden. En leestips die voor jou ook interessant kunnen zijn.